Liên hệ nhận báo giá
Tên đầy đủ*
Số điện thoại*
Email*
Dự án muốn nhận báo giá*
ý kiến khách hàng
Mã bảo vệ*
 

Press Esc to close

Press Esc to close
Gọi cho chúng tôi tại 0939 55 66 33

hoặc

Cung cấp số điện thoại
và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể
Tên đầy đủ
Số điện thoại

Pháp lý dự án newlife tower

 

Với năng lực của GELEXIMCO đã nghiên cứu để cho ra bản thiết kế dự án New Life Tower chất lượng đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn kĩ thuật đặt ra của bộ xây dựng, và đạt được những đánh giá cao.

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng được chấp thuận: thiết kế cơ sở công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại các Quyết định số 1943/QĐ-UBNDngày 3/8/2012, Quyết định số 2808/QĐ-UBNDngày 25/11/2014, chiều cao tĩnh không công trình cơ bản phù hợp với văn bản số 81/TC-QC ngày 09/04/2015 của cục tác chiến –Bộ tham mưu.
2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kĩ thuật của khu vực: thiết kế cơ sở công trình phù hợp với vị trí địa điểm xây dựng , khả năng kết nối với hạ tầng kĩ thuật của khu vực là khả thi, đã được thỏa thuận đấu nối, cung cấp với các cơ quan , đơn vị chức năng có trách nhiệm liên quan.
3. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế về đảm bảo an toàn xây dựng, dự án đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường ,đã được cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC. Phần thiết kế kết cấu móng cần được nghiên cứu thêm, tối ưu hoá để đảm an toàn và đẩy mạnhtiến độ thi công, tiết kiệm chi phí xây dựng.
4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật trong thiết kế: thiết kế cơ sở công trình cơ bản tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế: Thiết kế cơ sở công trình cơ bản tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn khảo sát và lập thiết kế: Nhà thầu khảo sát địa chất công trình có đủ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; nhà thầu thiết kế cơ sở có đủ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng chưa thực hiện công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 1, điều 159 Luật Xây dựng. Cá nhân chủ trì , chủ nhiệm công tác khảo sát, thiết kế có đủ năng lực hành nghề theo quy định.
6. Sử phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu thiết kế cơ sở: Giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình là phù hợp với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

 

Giấy phép xây dựng của dự án newlife Tower.


  

Quyết định của UBND về ưu đãi đầu tư của dự án newlife tower Hạ Long.


Tìm kiếm

 

   Gọi ngay